Tạo shortcode nội dung trong mọi WordPress theme

0
600

Trong trường hợp bạn muốn nhân bản các nội dung nào đó ở trên nhiều trang, một cách đơn giản là thực hiện dán nội dung trực tiếp vào nơi nào đó và xuất bản. Nhưng nhược điểm là, nếu bạn muốn sửa đổi lại nội dung, bạn sẽ không hài lòng khi phải cập nhật giống nhau ở mỗi trang bạn dán nội dung trước đó.

Ví dụ, bạn muốn chèn một hoặc hai đường liên kết vào một số bài viết của bạn (không phải tất cả, chỉ một vài bài viết). Bạn đã chèn thủ công ở các bài viết nhưng sau đó bạn có ý định cần phải sửa lại các liên kết này. Tuy chọn duy nhất bạn có bây giờ là cập nhật mỗi trang bạn đã chèn.

Vậy đó có phải là giải pháp hay?

Hãy tưởng tượng thay vì chèn một dòng, bạn chèn <a>mã shortcode</a> để hiển thị nội dung của bạn muốn và bất cứ khi nào nội dung thay đổi nó sẽ tự động thay đổi hiển thị đến mọi nơi mà bạn đã chèn đoạn mã shortcode này. Việc tạo blocks nội dung sẽ giải quyết vấn đề này.

Khối nội dung (Content Blocks) là kiểu dữ liệu tùy chỉnh giống như bài viết hoặc trang, bạn có thể tạo một khối nội dung với bất kỳ tên và nội dung sau đó nó sẽ tự động sinh ra đoạn shortcode, và bạn chèn đoạn mã này ở bất cứ đâu trong trang web để hiển thị nội dung.

Nghe có vẻ thú vị phải không? Để làm điều này rất đơn giản chỉ cần làm theo vài bước sau đây.

Tạo khối nội dung (content blocks)
Các bước sau áp dụng cho bất kỳ WordPress theme nào, nếu bạn đang sử dụng Theme Framework (như Genesis, Builder vv), hãy thực hiện các bước trong child theme.

1. Tải file nén và giải nén. Bạn sẽ tìm thấy 2 files:

  • blocks.php
  • single-blocks.php

2. Di chuyển single-blocks.php vào thư mục gốc của theme. Nếu sử dụng Genesis hoặc các frameworks khác, hãy di chuyển nó vào thư mục gốc của theme con.

3. Nếu theme của bạn không chứa một thư mục có tên inc hãy tạo nó và di chuyển blocks.php vào thư mục đó.

4. Sửa đổi functions.php và thêm đoạn mã sau:

1
2
3
<?php
/* Blocks custom post type */
include_once('inc/blocks.php');

Đoạn mã này sẽ thêm menu trong admin với kiểu dữ liệu mới tên “Blocks” ở cột bên trái.

Sử dụng khối nội dung tùy chỉnh như thế nào?

  • Để tạo một khối nội dung truy cập WordPress Dashboard > Blocks > Add New.
  • Đặt tên cho khối và chèn nội dung như bạn thường làm cho bài đăng / trang và nhấn Xuất bản.
  • Truy cập WordPress Dashboard > Blocks > Blocks và bạn sẽ tìm thấy mã ngắn shortcode cho các khối được tạo ra. Sao chép đoạn mã này và có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Lưu ý rằng bạn có thể kiểm soát tên của mã shortcode bằng cách chỉnh sửa permalink của khối. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về hướng dẫn này trong phần nhận xét ở phía dưới nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here